Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Verslag gemeenteavond 31 mei 2012 Verslag gemeenteavond 31 mei 2012

Op donderdagavond 31 mei j.l. vond in De Voorhof een gemeenteavond plaats. Na een welkom en opening door voorzitter Jan Kuyvenhoven volgenden onderstaande agendapunten.

Financiën 2011

Kerkrentmeester Geert van Woerden gaf een uiteenzetting over de financiën van 2011. Veel tabellen en getallen volgden. De vragen die door de aanwezigen gesteld werden, waren goed te beantwoorden. Vermeldenswaardig is dat een aanzienlijk tekort van enkele tienduizenden euro's - welke was begroot voor 2011 - binnen de perken is gebleven tot enkele duizenden euro's. De financiële stukken werden door de gemeente goedgekeurd, waarna ze in de komende kerkenraadsvergadering kunnen worden vastgesteld.

Actie Kerkbalans 2012
Ieder jaar is de actie Kerkbalans een flinke bron van financiële inkomsten voor het bestaan van de gemeente. Kerkrentmeester Henk Katsman lichtte toe dat deze inkomsten elk jaar teruglopen. Ook dit jaar leverde de actie minder op dan was begroot. De wijze waarop de actie dit jaar is gevoerd, werd besproken. Zowel de inhoud van de begeleidende brief alsook het terug ontvangen van de reacties gaf gespreksstof. Uit ervaringen is gebleken dat het geen geldelijke meerwaarde oplevert wanneer de reacties worden opgehaald t.o.v. het door de gemeenteleden zelf laten terugsturen van hun bijdrage. Wel werd aangegeven dat elk contact aan de deur goed is voor ons gemeente-zijn. Aan de hand van enkele tabellen en grafieken maakte Katsman inzichtelijk welke leeftijdscategorieën sterk en welke minder sterk bijdragen aan de actie. Met het oog op een toenemende vergrijzing, werd de gemeente bepaald bij de uitdagingen die er liggen voor in de toekomst.

Dankstond
Ds. Koster blikte terug hoe wij als gemeente jaarlijks op de eerste woensdagavond van november dankstond vieren. Vanuit de gemeente zijn ideeën opgekomen om de komende dankstond te vieren met een 'dankstondmaaltijd'. De dankbaarheid - die in een dankstond tot uiting komt - komt dan tot uiting in het gezamenlijk houden van een maaltijd, afgewisseld met liturgische momenten waarbij we bepaald worden bij de betekenis van die dankbaarheid. Met deze vorm van vieren is het voor zowel jongeren als ouderen mogelijk om deel te nemen. En dat is waar we in onze visie als gemeente naar toe willen: jong en oud met elkaar verbinden om zo samen het gemeente-zijn te beleven.
De reacties op het voorstel waren positief. Ze worden meegenomen in het verdere overleg en de mogelijke uitwerking van een dankstondmaaltijd.

Avondmaalsviering
Sinds we één gemeente zijn, hebben we de avondmaalsvieringen - tijdens de Stille of Goede Week, d.i. de week van Palmzondag naar Goede Vrijdag - in 2011 gevierd naar de traditie van De Voorhof en in 2012 naar die van de Rehobothkerk. Op de gemeenteavond werden beide avondmaalsvieringen geëvalueerd. De ervaringen met beide tradities waren positief, zo klonk het uit de gemeente. Ook werd de gedachte geopperd om avondmaal op Witte Donderdag te gaan vieren. Er waren er ook die zich konden vinden in het jaarlijks om beurten blijven vieren volgens beide tradities. De reacties zijn meegenomen naar de kerkenraad om er een goede afweging mee te kunnen maken.

Nieuwe koster
Als gevolg van het vertrek van koster/beheerder Richard Mauritz hebben de kerkrentmeesters zich ingespannen om een opvolger te vinden. Die hebben zij gevonden: per 1 juli a.s. treedt Peter de Quaasteniet aan als nieuwe koster/beheerder in onze gemeente. Op de gemeenteavond heetten we hem van harte welkom en kreeg hij de gelegenheid om zich voor te stellen.

Terugkijkend op deze gemeenteavond viel het op dat de sfeer op de avond goed was. De aanwezigen lieten hun betrokkenheid bij de gemeente merken met hun vragen en positief meedenken. Op die manier was het mogelijk opbouwend te kijken naar mogelijkheden hoe we als gemeente meer verbindend met elkaar om kunnen gaan.
Na afloop van de avond werd er een drankje aangeboden om de komst van de nieuwe koster te vieren.

 

terug
 
 
 
 

Vergadering College van Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 22-07-2024 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 9:30
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Kerkdienst gemist?
U kunt de dienst hier terugluisteren:
Kerkomroep Regenboogkerk
Live kijken of terugkijken:
YouTube PG Honselersdijk
 
Volg ons op Facebook!


Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.