Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Meer dan collecteren

Wanneer je aan gemeenteleden vraagt wat diakenen doen, krijg je vaak als antwoord: collecteren. Het eenzijdige beeld van het diakonale werk wordt versterkt doordat veel werk van een diaken aan het directe zicht onttrekt.
 

Kerkorde

Over de taak van diakenen en van de commissies wordt in de kerkorde het volgende gezegd: ‘Hun taak is te bevorderen dat aan leden van de gemeente en aan anderen, die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt’.
Met het oog daarop zullen de diakenen de leden van de gemeente opwekken en toerusten, zodat ook deze in woord en daad, voor hen die geen helper hebben, zullen opkomen.

Doelstelling

Onze doelstelling is te proberen door woord en daad en gebed te leven en te werken. We willen dan ook zo werken dat anderen in het heil van Jezus Christus delen. Anders gezegd: we willen missionair werk doen.

Praktijk

In de praktijk doen wij dit door maandelijks bijeen te komen met een agenda als leidraad.
Wij hebben dan een constructieve avond  waar we o.a. voorbereidingen treffen voor het organiseren van onder andere het Avondmaal, Paasontbijt, kerstmiddag voor ouderen. In de campagnetijd (40-dagen-tijd) hebben we de laatste jaren een boekje samengesteld waarin leden worden uitgedaagd om niet te kijken naar de mensen om hen heen, maar om hen ook echt te zien. Hierdoor groeit onze bewogenheid voor elkaar. Verder bereiden we in de 40-dagentijd , samen met de predikant, een kerkdienst voor.

We zijn er dus o.a. om de gemeenteleden te ondersteunen in woord en geloof. Wij bidden God dat hij ons kracht zal geven om met betrokkenheid en bewogenheid te mogen en kunnen werken.

De diaconie en vertegenwoordigers van de Zendingscommissie van Honselersdijk
 

terug
 
 
 
 

Gemeenteavond
datum en tijdstip 26-06-2019 om 19:45
meer details

Eredienst + viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Tentviering "Iedereen telt mee"
datum en tijdstip 07-07-2019 om 10.30 uur (10:00 inloop)
In samenwerking met de organisatie van de Honselse feestweek,
organiseren we ook dit jaar weer een tentviering op zondagochtend 7 juli.
De spreker is Martijn Vellekoop uit Naaldwijk. Martijn werkt in Utrecht
voor de Protestantse Kerk als coördinator missionair werk. Hij is zo ook
betrokken bij de ondersteuning van nieuwe vormen van kerk-zijn
(pioniersplekken) door heel Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het
Westland-netwerk, dat is een netwerk van groepen jongeren en jonge
gezinnen in het Westland die ontdekken wat het betekent om Jezus te
volgen.
Het thema van de viering is “Iedereen telt”.
De viering begint om 10:30 uur in de feesttent op het Voorhofplein aan de
Dijkstraat. Inloop met koffie/thee is vanaf 10:00 uur. De viering duurt
ongeveer een uur en na afloop wordt er fris geschonken waarbij er
nagepraat kan worden en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De viering kenmerkt zich door veel muziek: Opwekking en pop, onder
leiding van een band. Tijdens de viering wordt er gebruik gemaakt van
creatieve uitingen zoals sketches, filmpjes, muziekclips of iets interactiefs.
Voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig.
Iedereen is van harte welkom!
Commissie Forever Young
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-07-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.