Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidslplan 2017-2020 is door de kerkenraad op 17 november 2016 vastgesteld.
Enkele aanbevelingen die voor de hele gemeente van belang zijn:
  • We willen als gemeente openstaan voor en stimuleren van bijzondere vormen voor erediensten, die aansluiting vinden bij de behoefte die er binnen de gemeente is. Voorbeelden zijn: creatieve vormen om verschillende belevingen - zoals die er zijn binnen het christelijk geloof - met elkaar te verbinden (= verbindend vieren) en vieringen in de Stille Week.
  • De commissie Eredienst en Vorming & Toerusting splitsen. De commissie Eredienst krijgt een brede samenstelling (waaronder ook leden vanuit het Jeugdplatform/jeugdwerk) zodat ze een bredere afspiegeling is van de gemeente. Hiervoor moet er actief gezocht worden onder de gemeenteleden.
  • De commissie Vorming & Toerusting uitbreiden door mensen te werven die in staat zijn een meerjaren vorming- en toerustingsplan te realiseren en continueren.
  • Zoeken naar een jeugddiaken en een diaken voor Zending.
  • Meer doordeweekse activiteiten/ontmoetingsmomenten, zoals inloopochtenden, eetgroepen, ook voor doelgroepen, zoals alleen gaanden.
  • Zorgen voor meer aandacht voor catechese en geloofsopvoeding, ook op de clubs.
  • De actie Kerkbalans verdieping geven door doelgroepgericht te gaan werken, o.a. in samenwerking met het jeugdplatform en door periodieke schenkingen.
  • Een activiteitencommissie oprichten met leden uit alle taakgroepen, commissies en colleges.
  • Zorgen voor meer communicatie naar buiten toe (publiciteit).
U kunt het beleidsplan downloaden.
terug
 
 
 
 

Vergadering moderamen
datum en tijdstip 01-03-2021 om 19:00
meer details

Inloop moderamen
datum en tijdstip 01-03-2021 om 20:15
meer details

Gemeenteavond Het Kruis
datum en tijdstip 04-03-2021 om 14:00
meer details

Vergadering EVT
datum en tijdstip 08-03-2021 om 19:30
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.