Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Beleidsplan Beleidsplan
Het beleidslplan 2017-2020 is door de kerkenraad op 17 november 2016 vastgesteld.
Enkele aanbevelingen die voor de hele gemeente van belang zijn:
  • We willen als gemeente openstaan voor en stimuleren van bijzondere vormen voor erediensten, die aansluiting vinden bij de behoefte die er binnen de gemeente is. Voorbeelden zijn: creatieve vormen om verschillende belevingen - zoals die er zijn binnen het christelijk geloof - met elkaar te verbinden (= verbindend vieren) en vieringen in de Stille Week.
  • De commissie Eredienst en Vorming & Toerusting splitsen. De commissie Eredienst krijgt een brede samenstelling (waaronder ook leden vanuit het Jeugdplatform/jeugdwerk) zodat ze een bredere afspiegeling is van de gemeente. Hiervoor moet er actief gezocht worden onder de gemeenteleden.
  • De commissie Vorming & Toerusting uitbreiden door mensen te werven die in staat zijn een meerjaren vorming- en toerustingsplan te realiseren en continueren.
  • Zoeken naar een jeugddiaken en een diaken voor Zending.
  • Meer doordeweekse activiteiten/ontmoetingsmomenten, zoals inloopochtenden, eetgroepen, ook voor doelgroepen, zoals alleen gaanden.
  • Zorgen voor meer aandacht voor catechese en geloofsopvoeding, ook op de clubs.
  • De actie Kerkbalans verdieping geven door doelgroepgericht te gaan werken, o.a. in samenwerking met het jeugdplatform en door periodieke schenkingen.
  • Een activiteitencommissie oprichten met leden uit alle taakgroepen, commissies en colleges.
  • Zorgen voor meer communicatie naar buiten toe (publiciteit).
U kunt het beleidsplan downloaden.
terug
 
 
 
 

Gemeenteavond
datum en tijdstip 26-06-2019 om 19:45
meer details

Eredienst + viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Tentviering "Iedereen telt mee"
datum en tijdstip 07-07-2019 om 10.30 uur (10:00 inloop)
In samenwerking met de organisatie van de Honselse feestweek,
organiseren we ook dit jaar weer een tentviering op zondagochtend 7 juli.
De spreker is Martijn Vellekoop uit Naaldwijk. Martijn werkt in Utrecht
voor de Protestantse Kerk als coördinator missionair werk. Hij is zo ook
betrokken bij de ondersteuning van nieuwe vormen van kerk-zijn
(pioniersplekken) door heel Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het
Westland-netwerk, dat is een netwerk van groepen jongeren en jonge
gezinnen in het Westland die ontdekken wat het betekent om Jezus te
volgen.
Het thema van de viering is “Iedereen telt”.
De viering begint om 10:30 uur in de feesttent op het Voorhofplein aan de
Dijkstraat. Inloop met koffie/thee is vanaf 10:00 uur. De viering duurt
ongeveer een uur en na afloop wordt er fris geschonken waarbij er
nagepraat kan worden en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De viering kenmerkt zich door veel muziek: Opwekking en pop, onder
leiding van een band. Tijdens de viering wordt er gebruik gemaakt van
creatieve uitingen zoals sketches, filmpjes, muziekclips of iets interactiefs.
Voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig.
Iedereen is van harte welkom!
Commissie Forever Young
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-07-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.