Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Wat doet een kerkrentmeester? Wat doet een kerkrentmeester?

Uitleg over de functie van een kerkrentmeester

De kerkenraad is een samenstelling van alle ouderlingen, diakenen en predikanten. Een aantal ouderlingen zijn ouderling-kerkrentmeester en maken deel uit van het college van kerkrentmeesters. In tegenstelling tot de ouderlingen en diakenen werken de kerkrentmeesters vaak achter de schermen. De taak die dit college heeft bestaat uit de zakelijke kant van de gemeente. Het meest bekende is het beheren en het werven van gelden die noodzakelijk zijn om de gemeente te laten functioneren. Om dit op een goede manier te doen dient er een degelijke boekhouding gevoerd te worden waarvan het maken van een begroting en een jaarrekening de basis is. De geldwerving bestaat grotendeels uit het klaarmaken en bezorgen van de actie kerkbalans. Het innen en vooral maken van prognoses voor de komende jaren vormt een belangrijk onderdeel van het door kerkenraad te voeren beleid. Daarnaast zijn er ook andere vormen en acties om geld te werven. Een in het oog springend voorbeeld is de jaarlijkse bazaar. Minder in het oog springende taken zijn:

 • Het beheren van goederen van de gemeente
 • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en begroting geformuleerde personeelsbeleid
 • Het zorgen van arbeidsgerechtelijke aangelegenheden (voorganger(s), koster en organist) die bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal terrein
 • Het bijhouden van kerkelijk registers zoals huwelijks en doopregisters
 • Verhuur, bouwen ,ingrijpend verbouwen, restaureren ten behoeve van de eredienst in samenwerking met de kerkenraad
 • Het aanvaarden van legaten of erfstellingen.

Binnen het college zijn de taken verdeeld waarbij ook het dagelijks onderhoud een belangrijke plaats inneemt.

Vragen of opmerkingen? Dat kan door het sturen van een mail naar .

lees meer »
 
Wat doet een kerkrentmeester? Wat doet een kerkrentmeester?

Uitleg over de functie van een kerkrentmeester

De kerkenraad is een samenstelling van alle ouderlingen, diakenen en predikanten. Een aantal ouderlingen zijn ouderling-kerkrentmeester en maken deel uit van het college van kerkrentmeesters. In tegenstelling tot de ouderlingen en diakenen werken de kerkrentmeesters vaak achter de schermen. De taak die dit college heeft bestaat uit de zakelijke kant van de gemeente. Het meest bekende is het beheren en het werven van gelden die noodzakelijk zijn om de gemeente te laten functioneren. Om dit op een goede manier te doen dient er een degelijke boekhouding gevoerd te worden waarvan het maken van een begroting en een jaarrekening de basis is. De geldwerving bestaat grotendeels uit het klaarmaken en bezorgen van de actie kerkbalans. Het innen en vooral maken van prognoses voor de komende jaren vormt een belangrijk onderdeel van het door kerkenraad te voeren beleid. Daarnaast zijn er ook andere vormen en acties om geld te werven. Een in het oog springend voorbeeld is de jaarlijkse bazaar. Minder in het oog springende taken zijn:

 • Het beheren van goederen van de gemeente
 • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en begroting geformuleerde personeelsbeleid
 • Het zorgen van arbeidsgerechtelijke aangelegenheden (voorganger(s), koster en organist) die bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal terrein
 • Het bijhouden van kerkelijk registers zoals huwelijks en doopregisters
 • Verhuur, bouwen ,ingrijpend verbouwen, restaureren ten behoeve van de eredienst in samenwerking met de kerkenraad
 • Het aanvaarden van legaten of erfstellingen.

Binnen het college zijn de taken verdeeld waarbij ook het dagelijks onderhoud een belangrijke plaats inneemt.

Vragen of opmerkingen? Dat kan door het sturen van een mail naar .

lees meer »
 
Zalencentrum Hemelsblauw Zalencentrum Hemelsblauw

Algemene gebruiksvoorwaarden voor met de kerk verbonden activiteiten zalencentrum Hemelsblauw te Honselersdijk

Huisregels zalencenrum Hemelsblauw

 
Rekeningnummers “Protestantse gemeente Honselersdijk” Rekeningnummers “Protestantse gemeente Honselersdijk”
 
Kerk NL03RABO 0343603101
Diaconie NL77RABO 0343619423
Commissie Jeugd   NL35RABO 0142266221
KerkKompas NL22RABO 0142295167
ContactTeam NL67RBRB 0683167111
Collectebonnen NL06RABO 0343628430

 

 
 
 
 

Gemeenteavond
datum en tijdstip 26-06-2019 om 19:45
meer details

Eredienst + viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 30-06-2019 om 09.30 uur
meer details

Tentviering "Iedereen telt mee"
datum en tijdstip 07-07-2019 om 10.30 uur (10:00 inloop)
In samenwerking met de organisatie van de Honselse feestweek,
organiseren we ook dit jaar weer een tentviering op zondagochtend 7 juli.
De spreker is Martijn Vellekoop uit Naaldwijk. Martijn werkt in Utrecht
voor de Protestantse Kerk als coördinator missionair werk. Hij is zo ook
betrokken bij de ondersteuning van nieuwe vormen van kerk-zijn
(pioniersplekken) door heel Nederland. Daarnaast is hij betrokken bij het
Westland-netwerk, dat is een netwerk van groepen jongeren en jonge
gezinnen in het Westland die ontdekken wat het betekent om Jezus te
volgen.
Het thema van de viering is “Iedereen telt”.
De viering begint om 10:30 uur in de feesttent op het Voorhofplein aan de
Dijkstraat. Inloop met koffie/thee is vanaf 10:00 uur. De viering duurt
ongeveer een uur en na afloop wordt er fris geschonken waarbij er
nagepraat kan worden en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De viering kenmerkt zich door veel muziek: Opwekking en pop, onder
leiding van een band. Tijdens de viering wordt er gebruik gemaakt van
creatieve uitingen zoals sketches, filmpjes, muziekclips of iets interactiefs.
Voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig.
Iedereen is van harte welkom!
Commissie Forever Young
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 14-07-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.