Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Profielschets Profielschets
De Protestantse Gemeente Honselersdijk.

Lange tijd werd het protestantse leven in Honselersdijk bediend vanuit Naaldwijk. In 1923 verrees de gereformeerde kerk, in 1944 vestigde zich de hervormde gemeente met direct daar achter aan de vereniging van vrijzinnig hervormden.

Inmiddels is het Samen op Weg proces van de beide eersten een historisch feit. Na de fusie op 21 februari 2011 werd het kerkgebouw volledig vernieuwd en van een nieuwe naam voorzien, de Regenboog, verwijzend naar Gods trouw en de veelkleurigheid van de gemeente. Op 18 december 2016 werd dit gebouw in gebruik genomen. Het is een zogenaamd kruiskerk; in de jaren ’50 werden twee zijvleugels aan het oorspronkelijke gebouw toegevoegd. Inmiddels staat het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst.
Binnen valt op het mooie blauw van de aankleding en het eigentijdse liturgisch centrum. Wie de oren de kost geeft, kan genieten van het prachtige orgel, bediend door een zeer goede organist. Met regelmaat wordt de gemeentezang ondersteund door de cantorij. En ook Honsels Harmonie verleent graag medewerking aan een aantal diensten per jaar: dat geeft weer een heel eigen geluid!

Naast het kerkgebouw staat het zalencentrum Hemelsblauw: door een slimme exploitatie hoopt de kerkelijke gemeente vaste inkomsten voor de begroting te genereren.

Met elkaar wordt er veel werk verzet: een kostersteam om de eredienst goed te laten verlopen, een koffieteam om elkaar na de dienst warm te begroeten, ‘n contactteam om doordeweeks met elkaar mee te leven. Met regelmaat is er een contactmiddag in Hemelsblauw. Binnen de kerkenraad wordt goed samengewerkt, al zijn er flink wat vacatures, met name binnen het College van Kerkrentmeesters en bij de ouderlingen. Er is een eigen kerkblad, ‘Kerk Kompas’.

Wat kringwerk betreft zijn er allerlei soorten activiteiten: kindernevendienst, jeugdkerk 2.0 vakantiebijbelfeest, deelname aan het evenement Sirkelslag, een doopouderkring, groeigroepen, om het jaar wordt een Alpha-cursus georganiseerd. Met regelmaat is er een Forever Young viering, waar rondom het thema opwekking en popliederen worden gezongen.

Een foto op een gemiddelde zondagmorgen geeft de blik van een gemêleerd gezelschap met vooral ouderen, maar waarbij de jeugd niet ontbreekt. In de liturgie is er ruimte voor meervoudig vieren, om de verschillende generaties met elkaar te verbinden. Er wordt zowel uit het Nieuwe Liedboek als uit Hemelhoog gezongen en de liederen worden door een enthousiast Beam-team gepresenteerd.

Zoals de benaming van het gebouw, is ook de gemeente: veelkleurig in expressie en geloofsbeleving. Vaak levert dat mooie dingen op, soms is het ook niet makkelijk om elkaar goed te begrijpen. De uitdaging is om vooral naar elkaar te luisteren en niet over anderen te praten. Over het algemeen houdt met van een praktische, recht toe recht aan boodschap. De Eredienstcommissie houdt zich bezig met een verzorgde en eigentijdse aankleding van de liturgie.

De Regenboog-gemeente bestaat uit ongeveer achthonderd mensen en wil een open huis zijn voor mensen waarmee contact ontstaat.
Daarbij wordt ook verder gekeken dan de eigen gemeente en als het kan samengewerkt met de plaatselijke Rooms-katholieke parochie en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

Al deze mensen en zaken willen meewerken aan de uitvoering van de visie van de protestantse gemeente Honselersdijk.
De Protestantse gemeente Honselersdijk wil, vanuit het evangelie van Jezus Christus, een geloofsgemeenschap zijn, die een verbindende rol naar de samenleving vervult. We willen een open, gastvrije en saamhorige gemeenschap zijn, waarin mensen zich thuis voelen en waarin ruimte bestaat voor verschillen in geloofsbeleving. Omzien naar elkaar, dienstbaar zijn aan elkaar, uitnodigend en aanstekelijk zijn naar onze omgeving vinden we belangrijk. We willen leven vanuit Gods Woord en met Gods Geest als bron van inspiratie.


 
terug
 
 
 
 

Vergadering Kerkenraad
datum en tijdstip 17-10-2019 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 09.30 uur
Orde van dienst
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 27-10-2019 om 09.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 03-11-2019 om 09.30 uur
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terug luisteren. meer
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.