Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 19 september 2013 Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 19 september 2013

Ambtsdragers
Op 6 oktober nemen we afscheid van negen ambtsdragers. H.E. wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en T.S. en J. de K. beginnen aan een nieuwe termijn. Op het moment van vergaderen hebben we helaas nog geen nieuwe ambtsdragers gevonden. Enkelen denken er nog over na. We blijven actief zoeken en mogelijke kandidaten benaderen.

Wereldwinkel
De Wereldwinkel zal elke laatste zondag van de maand een productentafel inrichten tijdens het koffiedrinken na de dienst. 

Jeugdwerk
De Kindernevendienst en het Clubwerk draaien volop. Ook de Jongerengroeigroep draait. Voor de Jongerenkerk wordt door de leiding mogelijk naar een andere vorm gezocht. Ze gaan de jongeren actief uitnodigen voor een eerste ontmoeting.
De Maaltijd & Gespreksgroep moet nog weer opgestart worden. Gertjan Pellikaan gaat hiervoor mensen benaderen, die mogelijk leiding willen geven aan deze groep.
Voor de Schooldienst 11 oktober zijn de contacten gelegd tussen predikant en schoolleiding.
De Dankviering op 6 november wordt georganiseerd met het Clubwerk. Het eerste deel is een maaltijd en daarna volgt er een meer inhoudelijk deel.

Financiële zaken
Het college van kerkrentmeesters heeft in september overleg gehad met de gemeenteadviseur Kerkbeheer, zoals 4 juni op een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en college van kerkrentmeesters was afgesproken. Het gesprek was positief, er is veel voorwerk verricht door het college van kerkrentmeesters en er werd constructief gediscussieerd. Er zijn enkele goede suggesties gekomen die in de analyse verder zullen worden uitgewerkt. In oktober komt de scenarioanalyse op de agenda van de kerkenraadsvergadering.

Gebouwen
Er zijn onderhandelingen met de gemeente Westland over de verkoop van de Voorhof. Zodra er concrete zaken te melden zijn, zal het college dit doen.
Er worden verschillende opties onderzocht met betrekking tot de pastorie aan de Endeldijk.

Uitwerken beleidsplan
In het beleidsplan komen allerlei onderwerpen aan bod en worden er aanbevelingen gegeven. Er bestaan al diverse commissies en colleges, zoals diaconie, wijkouderlingenoverleg, college van kerkrentmeesters, jeugdwerk, of commissie Eredienst en Vorming & Toerusting. Er kunnen ook nieuwe werkgroepen gevormd worden zoals een werkgroep communicatie of organisatie. Het is belangrijk dat er voor verschillende werkgroepen nieuwe mensen gevonden gaan worden. Dit kan ook de betrokkenheid van de gemeente vergroten. Op een gemeenteavond, die we in november willen organiseren, willen we dit bespreken.

 

terug
 
 
 
 

Vergadering College van Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 22-07-2024 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 9:30
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Kerkdienst gemist?
U kunt de dienst hier terugluisteren:
Kerkomroep Regenboogkerk
Live kijken of terugkijken:
YouTube PG Honselersdijk
 
Volg ons op Facebook!


Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.