Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Verslag gemeenteavond 16 april 2013 Verslag gemeenteavond 16 april 2013

De voorzitter van de kerkenraad, JK, opent de gemeentevond met het lezen van “Een beetje fierheid mag wel weer”, een interview met de nieuwe synodevoorzitter in Kerkinformatie en gaat voor in gebed.
Hij deelt met ons de voorlopige stand van de Vaste Vrijwillige Bijdrage en geeft aan dat er 100 mensen minder hebben gereageerd dan vorig jaar. Tot nu toe is er flink minder toegezegd dan er was begroot. Dat betekent een aardig tekort. Wel komt het voor dat mensen, die niets toezeggen, toch geld overmaken. Dat is alleen maar plezierig. Maar om het overzicht te houden is een toezegging vooraf wel prettig. Zoals het er nu uit ziet kunnen we geen nieuwe predikant voor 70% gaan beroepen. Om een beroep uit te kunnen brengen is toestemming nodig van het Regionale College van Beheerszaken.

Wat gebeurt er verder als Martin Koster niet meer predikant van Honselersdijk is? Er wordt een consulent aangesteld die voor maximaal 6 uur per week onze gemeente mag bijstaan. Hij/zij ondersteunt de gemeente met het instellen van een beroepingscommissie en hij/zij kan voorgaan in doop-, avondmaal-, en huwelijksdiensten. Daarnaast is het mogelijk een interimpredikant te benoemen voor een bepaalde periode.

Verder geeft de voorzitter aan dat de lotenverkoop voor de bazaar nog maar moeizaam verloopt.

Aan het eind van dit seizoen nemen er enkele ambtsdragers afscheid. Het zou fijn zijn als de vacatures die hierdoor ontstaan weer opgevuld worden.

JdK presenteert het conceptbeleidsplan, waaraan vanuit de kerkenraad door een groepje van 6 personen bijna 2 jaar is gewerkt. Ze ligt de werkwijze van de totstandkoming toe en benoemt enkele aanbevelingen. Het beleidsplan kan nu worden vastgesteld door de kerkenraad. Voor de liefhebbers is plan op te vragen bij de scriba.

Na de pauze gaan we in groepjes uiteen en bespreken we een zevental stellingen. Hieronder een korte impressie van de reacties. De totale uitwerking van de stellingen is eventueel op te vragen bij de scriba.

Ik voel me thuis in de gemeente
Veel aanwezige gemeenteleden voelen zich wel thuis in de kerk, maar niet altijd. Dat hangt van verschillende factoren af: bijvoorbeeld als de kerkdienst te lang duurt (1,5 uur) of niet, omdat er een ‘eilandjes’-cultuur heerst.

Ik zie gemeente zijn vooral iets wat op zondag gebeurt
Iedereen is het erover eens dat we 7 dagen per week, 24 uur per dag gemeente zijn. We moeten omzien naar elkaar, meeleven met elkaar en ook door de weeks actief zijn.

Wat is beslist nodig om gemeente te zijn?
Vooral saamhorigheidsgevoel en omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Maar ook geloof, een Inspirator, voldoende financiële middelen en actieve gemeenteleden horen daarbij.

Kerkdiensten zouden prima in een zaal kunnen plaatsvinden
De meeste groepen zijn het hier wel mee eens, maar er moet dan wel een bepaalde sfeer gecreëerd kunnen worden, met een liturgisch centrum en een orgel. Het samen kerk zijn is niet afhankelijk van een gebouw, ‘kerk’ maak je zelf.

Bij het vertrouwen hebben in de toekomst van onze gemeente denk ik aan:

Hier noemen we termen als onderling vertrouwen, acceptatie van verschillende inzichten, veelkleurigheid in de dienst, een voorganger die het vertrouwen voedt, omzien naar elkaar, jeugd en betrokkenheid van gemeenteleden en vooral jonge ouders.

Wat is kerk zijn eigenlijk?
We denken dan aan open staan voor elkaar, jong en oud. Vanuit een geloofsvisie samen aandacht en zorg delen en omzien naar elkaar. Transparantie, betrokkenheid en elkaar stimuleren horen daarbij. Je mag met elkaar scheppen uit de hand van God, die ons geschapen heeft.

Wat zou u doen met het kerkgebouw?
Hier zijn er diverse reacties van verkopen of slopen tot renoveren of er een multicultureel centrum of wijkgebouw van maken. Het mag er allemaal wel anders uitzien, zoals de banken eruit en stoelen erin en dan meer in een kring opstellen. Een beweegbaar liturgisch centrum is ook een idee om het geheel wat multifunctioneler te maken.

Gertjan Pellikaan sluit de avond af en we zingen met elkaar Gezang 444: Grote God, wij loven U.

terug
 
 
 
 

Vergadering College van Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 22-07-2024 om 19:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-08-2024 om 9:30
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Kerkdienst gemist?
U kunt de dienst hier terugluisteren:
Kerkomroep Regenboogkerk
Live kijken of terugkijken:
YouTube PG Honselersdijk
 
Volg ons op Facebook!


Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.