Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 

zondag 25 november 2018 om 09.30 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Voorganger(s): Dhr. Gertjan Pellikaan

Bekijk de flyer

Komende zondag is het de 'laatste zondag van het kerkelijk jaar'. Een dienst waarin we als gemeente terugblikken op het voorbije kerkelijk jaar. We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar door geboorte, doop en belijden onze gemeente hebben verblijd. We delen de blijdschap met elkaar. We staan ook stil bij het verlies dat we ervaren door het overlijden van dierbaren. Ook hun namen noemen we in deze dienst. Het delen van de blijde momenten en het meeleven in het gemis dat er is, ondergaan we als gemeente met elkaar. Zo ook in deze dienst.
Het wordt een extra bijzondere dienst waar een cantate deel uitmaakt van de overdenking. Die is naar aanleiding van de bijbelgedeelten Genesis 9:12-17, 1 Korintiërs 1:5b-9 en Marcus 13:31-37.
GJP

Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
3. Deurcollecte Kerk Naambord

Laatste zondag van het kerkelijk jaar - gedachtenisdienst
cantate 'Hemel en aarde' in de dienst op 25 november

Op zondag 25 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan vieren we de geboorten en gedenken we de overledenen binnen onze gemeente, van het jaar dat dan achter ons ligt. Een gebruik dat sterk lijkt op Allerheiligen en Allerzielen, in de katholieke geloofstraditie.

Thema 'hemel en aarde'
Het is voor een keer, dat uw musicus hier schrijft, in de plaats Gertjan Pellikaan, die in deze dienst voorgaat. Dat komt door de voorbereiding en de aanloop naar dit thema. Dit vieren en gedenken willen we doen aan de hand van het thema 'hemel' en 'aarde'. Samen met drie korte Schriftlezingen is dit ook titel en thema van mijn cantate. Dit nieuwe muziekwerk zal in deze dienst gezongen en gespeeld worden. Twee zangsolisten gaan met elkaar in dialoog en vertegenwoordigen de stem van Jezus en die van jou of mij, 'de gelovige'. En wij allen, zijn gemeente, gaan met de solisten in dialoog en zingen in deze cantate enkele liederen 'van toen en nu.'

Regenboog
Zie de cantate maar als een preek of overdenking, geplant in een bed van muziek. Om het een beetje begrijpelijk te houden, wil ik het onbevattelijke, van Gods tijd met zijn hele schepping, toepassen op één mensenleven. En daarin je 'hemel' zien als je denkvermogen, je 'aarde' als hetgeen waarmee je als mens soms te dealen hebt. Tot aan het allerhardste toe, wanneer je verlies lijdt. In je pijn en verdriet daarvan, zet je hemel je aarde blank ... Op dat innerlijke punt wil ik in de cantate voor ons allen een regenboog tekenen en bezingen. “Hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden blijven bestaan” … Deze woorden zijn als het zonlicht dat door de hoosbui, door de zondvloed heenbreekt.

Uitgangscollecte
We worden in deze dienst bijgestaan door twee zangsolisten en zes instrumentalisten. Financieel worden we hierbij royaal ondersteund door Beheerstichting Loswal "De Bonnen", Westland Cultuurweb en een gift. En graag zou ik u willen vragen om uw vrijwillige bijdrage, bij de uitgangscollecte hiervoor. Op de website hier ook de flyer met de aankondiging van deze gedachtenisdienst.

Alexander Prins
cantor-organist

terug
 
 
 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.