Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Beleidsplan Beleidsplan

Het Beleidsplan 2013-2016 is in april 2013 vastgesteld.

Samenvatting
Met het beleidsplan Protestantse gemeente Honselersdijk willen we laten zien waar we als gemeente voor staan en hoe we ervoor willen gaan. In de visie verwoorden we waar we voor staan en in de aanbevelingen hoe we ervoor willen gaan.

Visie
De Protestantse gemeente Honselersdijk wil, vanuit het evangelie van Jezus Christus, een geloofsgemeenschap zijn, die een verbindende rol naar de samenleving vervult. We willen een open, gastvrije en saamhorige gemeenschap zijn, waarin mensen zich thuis voelen en waarin ruimte bestaat voor verschillen in geloofsbeleving. Omzien naar elkaar, dienstbaar zijn aan elkaar, uitnodigend en aanstekelijk zijn naar onze omgeving vinden we belangrijk. We willen leven vanuit Gods Woord en met Gods Geest als bron van inspiratie.

Deze visie is met de gemeente besproken en de gemeente heeft ermee ingestemd. In het beleidsplan vertalen we deze visie naar concrete doelen en activiteiten. 
Om tot dit beleidsplan te komen zijn er gesprekken gevoerd met de colleges en commissies binnen de gemeente. Met de resultaten uit die gesprekken is een werkgroep Visie&Beleid aan de slag gegaan om de vertaling naar beleid te maken.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen om de komende vier jaar de visie uit te dragen zijn:
• Meer gerichte toerusting bieden aan de taakdragers en het bevorderen van deelname aan deze toerustingsactiviteiten, zodat de taakdragers hun taken beter kunnen uitvoeren;
• Zorgen voor betere communicatie tussen de diverse geledingen om openheid en betrokkenheid te bevorderen;
• Zorgen voor betere communicatie naar buiten toe (PR) om de rol naar de samenleving en het aanstekelijk zijn naar onze omgeving beter uit te dragen;
• Zorgen voor een goede structuur binnen de diverse groepen, zodat taken en verantwoordelijkheden duidelijk en afgebakend zijn;
• De gemeente meer betrekken bij de Eredienst;
• Doel(groep)gerichte activiteiten voor de gemeente aanbieden.
Met deze aanbevelingen richten we ons de komende vier jaar vooral op de interne organisatie.  Die moet eerst op orde zijn. Daarnaast zoeken we naar manieren om missionair te zijn.

Download hier het Beleidsplan 2013-2016

terug
 
 
 
 

Vergadering Moderamen
datum en tijdstip 10-05-2021 om 19:30
meer details

Inloop moderamen
datum en tijdstip 10-05-2021 om 20:15
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.