Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Verslag gemeenteavond van 20 februari 2012 Verslag gemeenteavond van 20 februari 2012

Aantekeningen van de Gemeenteavond d.d. 20 februari 2012

Jan opent de avond en heet iedereen van harte welkom en leest een gedicht naar aanleiding van een psalm 84 gemaakt door Hans van Zanten (staat in het 40-dagentijdboekje 2012). Daarna vraagt hij een zegen voor deze gemeenteavond.

Mededelingen

Dit is één van de 3 gemeenteavonden die in 2012 gehouden gaan worden. De volgende avonden zijn gepland in:
- mei 2012
- november 2012

Er zullen ook nog wijkavonden worden georganiseerd in maart/april 2012. Zie het bericht hierover.

In juni/juli zal er een bevestigingsdienst plaatsvinden. Wij zijn nog op zoek naar ouderlingen. Mocht u een kandidaat weten of zelf beschikbaar zijn, geef dit dan aan de voorzitter of scriba door.

Ter inleiding op de informatie van de kerkrentmeesters leest Jan nog een stukje van Peter Verhoef voor uit de Kerkinformatie. Het stukje heet ‘Molensteen’ en daarin wordt o.a. gemeld: ‘We houden te veel van de kerk’.
Waarvoor we het doen, blijft een vraag.
Hartslag van ons leven is de liefde van de Heer!!!
Na deze woorden wordt het woord gegeven aan Geert van Woerden.

Begroting

In totaal is er een begroting gemaakt waarbij de inkomsten uitkomen op € 135.000 inclusief kerkcollecte.
Momenteel is er een tekort van € 40.000. Wel moet medegedeeld worden dat nog niet alle enveloppen van de kerkbalans zijn geretourneerd.

Gebouwen

Onze protestantse gemeente is nog steeds met gemeente Westland in gesprek. De gemeente is kan pas mei/juni 2012 meer duidelijkheid geven. De gemeente moet akkoord gaan met het verplaatsen van de school, zodat Koornneef kan uitbreiden. Koorneef heeft een bod op het schoolplein gedaan. Hierover moet nu onderhandeld gaan worden.

Weba was voornemens om op de Voorhoflocatie 24 appartementen te bouwen voor gehandicapten. Weba heeft aangegeven dat ze liever verhuren dan bouwen. De bouw zou dan voor rekening van een ander komen.

Het college van kerkrentmeesters gaat advies vragen aan het Landelijk Dienstencentrum als de meeste enveloppen voor de Vrijwillige Bijdrage binnen zijn. Verder moeten we met elkaar in gesprek over de de vraag hoe we kerk willen zijn en welke financiën zijn daarvoor nodig. Hierbij moet het beleidsplan oplossingen bieden.

Helaas mag er verder niets meer verteld worden door Geert. Maar er wordt nogmaals gevraagd of de leden vertrouwen willen tonen in Geert van Woerden en Jan Kemmers.

Rondvraag

In Kerkkompas worden bedragen genoemd over een eventuele renovatie ad € 1.000.000 van bestaande gebouwen. Wie heeft dit berekend? Waarop is dit gebaseerd?
Om inzicht te krijgen in de kosten is voor advies onderzoek gedaan door een deskundige. Hiervan is een onderzoeksrapport opgesteld.

Is dit onderzoeksrapport ter inzage?
Het betreft een renovatierapport. In dit rapport zijn o.a. ook de energiekosten meegenomen. Het verslag is ter inzage na afspraak met de Kerkrentmeesters. Het verslag zal niet gepubliceerd worden in Kerkkompas.

Heeft de kerkenraad een voorkeur voor een van de opties?
Nogmaals wordt medegedeeld dat in het fusiebesluit is vastgelegd dat de Voorhof wordt afgestoten.
Als wij geen sluitende begroting hebben, dan zal het Landelijk Dienstencentrum advies geven. Zij kunnen adviseren op personeel te bezuinigen. Nu hebben we in totaal 120% voor de invulling van pastores. 
Het kan zijn dat er een advies komt voor 80%. Dan hebben wij wel een probleem.
 

In gesprek

Aan de hand van kaarten met vragen gaan we in groepjes met elkaar in gesprek om elkaar te ontmoeten en elkaar (beter) te leren kennen.

 

terug
 
 
 
 

Vergadering College van Kerkrentmeesters
datum en tijdstip 26-02-2024 om 19:30
meer details

Vergadering Diaconie
datum en tijdstip 04-03-2024 om 19:30
meer details

Paasviering Contact Team
datum en tijdstip 26-03-2024 om 10:30
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Kerkdienst gemist?
U kunt de dienst hier terugluisteren:
Kerkomroep Regenboogkerk
Live kijken of terugkijken:
YouTube PG Honselersdijk
 
Volg ons op Facebook!


Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.