Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 

zondag 31 oktober 2021 om 9:30

Eredienst / (her-)bevestiging Ambtsdragers
Voorganger(s): ds Christi Bartelink

Orde van dienst

Op zondag 31 oktober hebben we een wel heel bijzondere zondag. Allereerst zijn in ons midden Avinash uit India, hij is jaren jeugdsecretaris geweest, en hij wil ons graag vertellen over het kerkzijn in zijn land. Ook is in ons midden Lindiwe uit Zuid-Afrika, zij komt van oorsprong uit Zimbabwe, zij zal een lied voor ons zingen in haar eigen taal.
Thema is: de ark van Noach, aan de hand van foto’s van Durf te# fotograferen. We proberen vanuit de foto’s een eigentijdse verhaallijn te maken.
Er zijn nieuwe ambtsdragers, mensen die verlengen, en mensen die stoppen. Kees Mostert zal aftreden als ouderling-kerkrentmeester, Anita Sulsters als jeugdouderling. Conny van der Kaaij wordt herbevestigd voor een nieuwe termijn als ouderling-scriba, Ron van Dijk verlengt met 2 jaar als ouderling, evenals Oebele van der Veen. Nieuw zullen aantreden Coby van Dijk-van Zwieten als diaken en Willem Klapwijk als ouderling-kerkrentmeester.
Na de dienst is er eerst koffiedrinken en aansluitend verder gesprek met onze twee gasten in het Engels. Daar mag u aan meedoen, u en jij bent van harte welkom.
Daarna sluiten we het bezoek van de gasten af met een lunch, wil je daaraan ook meedoen mail dan naar connyvanderkaaij1206@gmail.com zodat we weten hoeveel mensen erbij willen zijn. We kijken uit naar een bijzondere zondag!
CB

Kindernevendienst Ineke Moor
Oppasdienst Jenny van Berkel

Collecten
1. Voedselbank
2. Kerk
3. Deurcollecte

Aan de uitgang van de kerk staan nu collectemandjes.
Collecteren blijft lastig, daarom vragen we u om giften over te maken naar zowel de diaconie als onze eigen kerk:
Diaconie: NL77 RABO 0343 6194 23,
Kerk: NL67 RABO 0343 6284 30 (collectebonnen en algemeen).

Collecte 31 oktober Voedselbank Westland
In Nederland leeft 1 miljoen van de bevolking onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De mensen moeten voldoen aan een aantal criteria willen zij een voedselpakket krijgen. Ook wordt er elk half jaar gekeken of de omstandigheden (b.v. schuld afgelost) gewijzigd zijn.
De voedselbanken werken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren.
Ook wordt de zelfredzaamheid van de “klanten” van de voedselbank vergroot, door samenwerking met lokale organisaties die hen weer helpen op eigen benen te staan.
Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn!
Ook in onze regio is er een voedselbank. Elke week wordt er voedsel verstrekt aan 150 adressen (530 monden). Deze mensen komen een voedselpakket ophalen in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk.
De diaconie wil de voedselbank Westland ondersteunen met een extra gift, wilt u dit mede mogelijk maken? Wilt u meer informatie? Kijk dan op: www.voedselbankwestland.nl.
De Diaconie

terug
 
 
 

Gemeenteavond
datum en tijdstip 18-05-2022 om 19:30
meer details

Boottocht alle gemeenteleden
datum en tijdstip 24-05-2022 om 13:00
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.