Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 

zondag 17 oktober 2021 om 9:30

Eredienst
Voorganger(s): ds Carel vd Meij, Naaldwijk

Orde van dienst

Deze zondag gedenken wij onze zuster Corrie Prins Bouwman.
CB

Kindernevendienst Monique Bruinen
Oppasdienst Ineke den Drijver

Collecten
1. K.I.A. Werelddiaconaat
2. Kerk

Aan de uitgang van de kerk staan nu collectemandjes.
Collecteren blijft lastig, daarom vragen we u om giften over te maken naar zowel de diaconie als onze eigen kerk:
Diaconie: NL77 RABO 0343 6194 23,
Kerk: NL67 RABO 0343 6284 30 (collectebonnen en algemeen).

Collecte 17 oktober Kerk in Actie Werelddiaconaat
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christenen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologische onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid. Wat kan de kerk in Kameroen doen met uw steun? 1. Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro; 2. een stevige
kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro; 3. een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro. De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk. Uw bijdrage voor dit werk wordt van harte aanbevolen. Lees meer op: www.kerkinactie.nl/kameroen.
De Diaconie

terug
 
 
 

Gemeenteavond
datum en tijdstip 18-05-2022 om 19:30
meer details

Boottocht alle gemeenteleden
datum en tijdstip 24-05-2022 om 13:00
meer details

 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.