Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Honselersdijk
 
 
Wat doet een kerkrentmeester? Wat doet een kerkrentmeester?

De kerkenraad is een samenstelling van alle ouderlingen, diakenen en predikanten. Een aantal ouderlingen zijn ouderling-kerkrentmeester en maken deel uit van het college van kerkrentmeesters. In tegenstelling tot de ouderlingen en diakenen werken de kerkrentmeesters vaak achter de schermen. De taak die dit college heeft bestaat uit de zakelijke kant van de gemeente. Het meest bekende is het beheren en het werven van gelden die noodzakelijk zijn om de gemeente te laten functioneren. Om dit op een goede manier te doen dient er een degelijke boekhouding gevoerd te worden waarvan het maken van een begroting en een jaarrekening de basis is. De geldwerving bestaat grotendeels uit het klaarmaken en bezorgen van de actie kerkbalans. Het innen en vooral maken van prognoses voor de komende jaren vormt een belangrijk onderdeel van het door kerkenraad te voeren beleid. Daarnaast zijn er ook andere vormen en acties om geld te werven. Een in het oog springend voorbeeld is de jaarlijkse bazaar. Minder in het oog springende taken zijn:

  • Het beheren van goederen van de gemeente
  • Het verzorgen van het, in het beleidsplan en begroting geformuleerde personeelsbeleid
  • Het zorgen van arbeidsgerechtelijke aangelegenheden (voorganger(s), koster en organist) die bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal terrein
  • Het bijhouden van kerkelijk registers zoals huwelijks en doopregisters
  • Verhuur, bouwen ,ingrijpend verbouwen, restaureren ten behoeve van de eredienst in samenwerking met de kerkenraad
  • Het aanvaarden van legaten of erfstellingen.

Binnen het college zijn de taken verdeeld waarbij ook het dagelijks onderhoud een belangrijke plaats inneemt.

terug
 
 
 
 
Kerkbalans

www.kerkbalans.nl
 
Geluidsopname
Kerkdienst gemist? U kunt de dienst hier terugluisteren: Kerkomroep Regenboogkerk
 
Reclame blok
 
Volg ons op Facebook en Instagram!


Voor jongeren:
  Privacyverklaring
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.